Staroba je rovnako krehká ako detstvo...
Je čas... (vzdelávať sa)Portál a internetový spravodaj nielen pre seniorov

Naši sponzori

logo a odkaz na ESET logo a odkaz na www.nadaciaorange.sk logo a odkaz na www.nadaciaspp.sk logo a odkaz na DELL logo a odkaz na ZONER logo a odkaz na www.staremesto.sk logo a odkaz na www.divadloaha.sk logo a odkaz na Microsoft logo a odkaz na Hewlett Packard logo a odkaz na mojhosting.sk logo a odkaz na www.dobrovolnictvo.sk
logo a odkaz na www.infofila.cz logo a odkaz na www.Usetri.sk - Kto šetrí má na 3 logo a odkaz na Klub SNM logo a odkaz na www.MonAMI.info logo a odkaz na www.e-academy.cz logo a odkaz na www.setri.sk logo a odkaz na www.generace.cz - Generace - časopis nejen pre seniory logo a odkaz na www.zodpovedne.sk logo a odkaz na www.tretivek.cz ESET online scanner - odkaz a logo

Pozrite si starú stránku klubu

Klubový poriadok

 1. Podmienky pre členstvo v klube
 2. Za člena klubu môže byť prijatý každý, kto chce nadobudnúť nové počítačové, komunikačné alebo digitálne zručnosti, ak patrí k nasledovným skupinám*/:

  • Začiatočník v práci s počítačom (PC)
  • Začiatočník v práci s internetom
  • Nezamestnaný
  • Senior - poberateľ dôchodku
  • Zdravotne znevýhodnená osoba
  • Sociálne znevýhodnená osoba
  • Záujemca o dobrovoľnícku prácu v občianskom združení (záujmová činnosť s deťmi alebo pomoc pri obsluhe a výuke v klube)

  */ O prijatí rozhoduje po preukázaní vyššie požadovaných skutočností vedúci klubu alebo jeho zástupca.

 3. Práva a povinnosti členov klubu
  • Člen klubu má nárok zúčastňovať sa poriadaných kurzov
  • Navštevovať klub a využívať jeho služby podľa zverejneného cenníka
  • Pri individuálnom precvičovaní zručností žiadať o poskytnutie rady obsluhujúci personál
  • Používať výukové pomôcky, manuály a zapožičať si na prezentačné štúdium oborné časopisy, knihy
 4. Člen klubu je povinný:
  • Dodržiavať prevádzkový poriadok a pravidlá
  • Platiť dohodnuté poplatky za poskytnuté služby
  • Prispievať podľa svojich možností a schopností k udržaniu priateľskej a svojpomocnej atmosféry
  • Šíriť dobré meno klubu a správy o jeho činnosti
  • Rešpektovať objektívne zmeny v súvislosti s finančnou situáciou prevádzky klubu

Zdena Skokňová, predsedníčka a zakladateľka združenia

Akcie odkaz na www.senior.sk tabory.sk - logo a odkaz
webnoviny.sk - logo a odkaz
logo a odkaz na 1.Slovenské Neziskové Servisné Centrum

Miesto pre reklamu

logo a odkaz na e-learning logo a odkaz na Podujatia.sk logo a odkaz na pc revue.sk logo a odkaz na knihy.cpress.czlogo a odkaz na akonapocitac.sk
travelo.sk - logo a odkaz logo a odkaz na www.fuxo.sk logo a odkaz na Europuls.net alebo Europuls.eu - Catalog of the European Internet Resources logo a odkaz na www.praveorechove.com logo a odkaz na europa.eu/idabc/en/, ted.europa.eu/, europa.eu.int/idabc/, ec.europa.eu/youreurope/index_en.html Jak psát web logo a odkaz na www.LastMinute.sk aha.sk :: Internet na tri odkaz na stránku www.podujatie.sk

odkaz na štatistiku na toplist.cz
Návštevnosť
od mája 2005


Copyright © 2003 - 2010 Občianske združenie regióny.sk. Všetky práva vyhradené. Aktualizované 4. 3. 2010. Patyo :: webmaster@regiony.sk ::